Klasično telefoniranje in sodobna videokomunikacija

Predstavitev in prvi stik po telefonu sta desetkrat pomembnejša kakor v živo.
Pristnost, ki brizgne skozi slušalko, je odkritje. S kom govorim? S kakšnim človekom? Izostriti uho, si zapomniti ime osebe, ki se je predstavila – nihče ne vidi, če si ga zapišem na zavihek ovojnice.
Glas po telefonu vsebuje na desetine pomenov in podpomenov. Vpliva na sliko v možganih sogovornika. Sliko o vas, ki telefonirate.
Moramo obvladati nove tehnologije? Kaj so posebnosti videokonference in nastopov pred računalniško kamero?
Kako zjedriti sporočilo?

Upoštevanje časovnega zamika, ohranjanje mirne krvi, ko "ne slišimo dobro", jasnost v govoru in sposobnost nedvoumnega oddajanja sporočila, ko sogovornika ne moremo prepričati z izraznimi sredstvi, ki jih imamo na razpolago v živo.

Pošljite povpraševanje