Ne krili z rokami in tisoč drugih laži o govorici telesa

Samo dve govorici telesa sta na vsem svetu – sproščena in nesproščena.
Katere kretnje so nespodobne?
Je sedenje sporočilo?
Skozi kopico vaj bomo dokazovali, da se govorice telesa ne da naučiti. Lahko pa iz nje odstranimo gibe, ki prinašajo napačna in nehotena sporočila.
Nesproščenost zakrivi strah pred nastopom ali še dosti huje – naučenost.

Poskrbimo, da bodo roke počele točno tisto, kar je treba – podkrepile naše izgovorjene misli.
Udeležence poučimo o moči očesnega stika.
Nasmeh je čaroben, kadar je povsem spontan. Kadar pa ga nataknemo kot masko, je osladno neprepričljiv. Premiki govorca so smiselni, če so vzgib sporočil. Gestika prstov je polna simbolov in žuganje s prstom ne prinaša naklonjenosti sogovornikov.
Opazujemo, kar vidimo, srkamo, kar slišimo, zapečatimo pa tisto, kar čutimo.

Pošljite povpraševanje