RETORIKA za učitelje in profesorje

Osnovno predavanje z razpravo

Orožja v bojevanju za pozornost poslušalcev – staršev, učencev, sodelavcev in javnosti

Zakaj, od kdaj in kako ljudje govorimo, preko Aristotela do danes. Volja do govorjenja in nastopanja (motivacija&samo-motivacija učitelja).
Prava mera pri uporabi mašil, poudarkov, očesnega stika in humorja.
Kaj pa tako mahaš z rokami – govorice o govorici telesa!
Računalniške projekcije – kaj povem in kaj pokažem?
Retorične ukane učitelja.
Učitelj – retorik in učitelj retorike!

Obseg – 4 šolske ure (za neomejeno število udeležencev).
Cena 700 € + DDV.
Izvajalec: Dr. Zdravko Zupančič

Delavnice (vadba in treningi)

— Obseg – 4 do 6 šolskih ur.
— Vsebine posameznih delavnic lahko “združujemo” ali “razširimo” glede na vase želje in potrebe.
— Priporočeno število udeležencev
– 10 do 12 na delavnico (kakšen več ne spremeni cene).
— Sočasno lahko izvajamo več delavnic (udeleženci izberejo “svoje” delavnice ali vsakdo opravi vse izbrane delavnice).
— Cena za pripravo in izvedbo ene delavnice za eno skupino je 700 € + DDV.
— Naročilo več delavnic za več skupin zmanjša ceno.
— V ceno je vključena izdelava certifikatov o izobraževanju ter knjige iz zbirke Šola retorike za vsakega udeleženca ter druga gradiva.
— V ceno je tudi vključeno sodelovanje poklicnih snemalcev na nekaterih delavnicah.
— Izvedbo pripravimo na vaši šoli ali v prostorih, ki jih želi in zagotovi naročnik.
— Za drobnarije ali pojasnila ter za izdelavo celostne ponudbe napišite e pismo na urad@sola-retorike.si ali pokličite na številko 040 842 377.


Celostni nastop predavatelja (učitelja&profesorja)

Vaje nastopanja pred občinstvom.
Govoriti jasno, razločno, s poudarki, duhovito in brez mašil.
Sproščenost in spontanost ter humor kot orožje.
Doseganje prave mere v vseh prvinah govornega nastopa.
Očesni stik, kretnje, izbor besed in karizma govorca.

Glas – gospodar govora (tehnike diha in govora)

Kako ogrevati in okrepiti svoj glas in ga očistiti nosljavih primesi?
Kako preprečiti utrujenost zaradi dolgotrajnega govorjenja?
Nega glasu in določitev svoje govorne lege.
Prepoznati glasovne in govorne težave (pri sebi in otrocih).
Glasovna&govorna ocena vsakega posameznika.

Strah pred nastopom

Kanček strahu je dolžno spoštovanje govorca do poslušalcev.
Znamenja strahu, vzroki in zimzelena zdravila.
Pomoč učencem (dijakom) s hudimi oblikami strahu pred izpostavitvijo.
Trema kot motivacija in sprejemanje težav in nelagodja.
Vaje za obvladovanje presežkov vznemirjenja.

Učinkovita priprava na govorni nastop

Osnovna izhodiščna vprašanja pred pomembnim nastopom.
Zbiranje gradiva in zgradba govora (predavanja, poročanja...).
Skrivnosti učinkovite vadbe (na glas, pred ogledalom, pred občinstvom?).
AD HOC trenutna priprava – veščina premisleka.
Priprava in izvedba kratkega svečanega nagovora.

Vodenje z besedo in sodelovanje pri razpravi

Veščina moderiranja in obvladovanje vloge govorca&povezovalca.
Upoštevanje časovnih okvirov in zasnova dogodka.
Skakanje v besedo – orožje in obramba.
Umirjanje podivjanih govorcev in oživljanje mrličev.
Roditeljski sestanek&šolska konferenca – ljubezen moja.

Obvladovanje sporov in čustvene vojne

Moč besede pri obvladovanju sporov.
Jeza – pogoltnemo strup in upamo, da bo umrl tisti, na katerega se jezimo.
Kako z neprijetnimi sogovorniki, kako s sovražnimi in vsiljivimi.
Postavljanje meja – žalitev ne more k nam, če je ne povabimo.
Orodja mediacije kot vzpodbuda za pogovarjanje.

Strogi protokol in prijazni bonton na javnih dogodkih

Kako si zapomniti imena, drža in rokovanje?
Sproščen prvi vtis, prve besede - vikanje ali tikanje?
Govorica telesa in nezavedna sporočila.
Katere besede uporabimo pri predstavitvi in seznanitvi?
Vizitka iz žepa v žep, bonton za mizo, zdravica.

Bližnje sporazumevanje na daljavo

Dobre in slabe plati spletnega sporazumevanja.
Boj za pozornost in odzivnost na virtualnih platformah.
Omika srečevanja po spletu.
Kamera in mikrofon – vklop in izklop.
Učinkovito vodenje razprave in oživljanje skupine po spletu.

Pripovedovanje zgodb – veščina »od vekomaj«

Zakaj naši možgani lažje sprejemajo zgodbe kakor podatke?
Kako z dobro zasnovano zgodbo pritegniti pozornost poslušalcev in jih držati v napetosti od začetka do konca?
Kako določiti dramaturgijo pripovedi glede na cilj, ki ga želimo doseči?
Kako zgraditi lasten odnos do vsebine in jo oblikovati glede na svoj izvirni narativni slog?
Kako z ustrezno pripravo preprečimo, da bi kaj bistvenega pozabili povedati?