Retorični dvojček

Aristotel: "Retorika"

Poldrugo desetletje je potoval v našo deželo, slednjič pa je zadišalo po Gutenbergovem znoju. V enake črke je zrl modrec, ko jih je ustvarjal. Dobili smo sveto čtivo – Retoriko v zenicah filozofije.

Aristotelova Retorika je eno tistih antičnih del, ki so s svojim vplivom zaznamovala razvoj retorike za stoletja, vse do danes. Je pomemben korak velikega potovanja k vračanju ugleda besede retorika ter veščini prepričevanja, javnega govorjenja in nastopanja v najširšem pomenu. Kot pomemben del Aristotelovega korpusa in s tem filozofske tradicije pri njeni obravnavi v ospredje stopajo njene filozofske razsežnosti, logične in etične prvine ter vsebine.

aristotel-retorika-naslovnica


Mark Fabij Kvintilijan: "Šola govorništva"

Nekatere besede so za v knjige, da jih prebirajo človekove oči. Nekatere besede pa silijo ven, skozi usta, so besede za izgovarjanje, vzklikanje, glasno oznanjanje.
Besede Kvintilijana. Če kdo misli, da na področju retorike obstaja kakšna tema, ki ni v Kvintilijanovi "Šoli govorništva", potem ni prebral Kvintilijana.

Ducat knjig obsežen priročnik postreže potrebam učiteljev, vzgojiteljev, pravnikov in vseh, ki spoštujejo govorjeno in zapisano besedo. 
Starši, naučili ste svoje otroke, da spregovorijo. Zdaj lahko postanete njihovi učitelji govorništva.
"Govorništvo ne more uspevati drugače kot v slogi med učiteljem in učencem."

kvintilijan-sola-govornistva-naslovnica