Retorika za športnike & trenerje

Kako pobegniti "zlajnanim" puhlicam? Kako svoj bleščeči slog nastopanja na snegu, travi, parketu ali pesku oplemenititi z izvirno izjavo za javnost? Drznim podajam dodati iskrive domislice? Z zdravim duhom besed iz zmagoslavnega telesa? Kako besede opravičevanja in jadikovanja črtati z jedilnika sporočil za javnost?