Način dela in vsebine izobraževanja v 2. letniku šole retorike

Vaja dela mojstra.

Temeljni smoter II. letnika je piljenje in brušenje vsebin z nenehnim nastopanjem in vadbo. Predavatelji postanejo mentorji. Vsa srečanja so posneta s kamero.

Udeleženci vodijo skupino, izvajajo seminar ali poslovno predstavitev, izvajajo televizijske ali radijske pogovore, podeljujejo besedo in usmerjajo pogovorno moč, kadar uide izpod nadzora. Težavne sogovornike se naučijo spreminjati v krotke.Nastopom sledi razprava, kjer nastopajoči predstavi svoje vtise in jih primerja z iskrenimi in poznavalskimi vtisi mentorja in udeležencev.

Udeleženci z zaključnim nastopom opravijo zrelostni retorični izpit in pridobijo spričevalo II. letnika Šole retorike.

URNIK IN PODROBNOSTI
Učinkovita komunikacija v prepoznavnem izvirnem slogu posameznika postane vsakodnevna navada.

KDO BO Z VAMI - PREDAVATELJI

Cilji, ki jih osvojimo:

  • izborno govorjenje in nastopanje kot slog poslovnega in zasebnega delovanja, kot svoj življenjski slog,
  • popolna samostojnost pri pripravi na nastop in izvedbi nastopa.                                                              

Želim se prijaviti na II. letnik šole retorike